Hier ontkiemt

elk talent

Talentontwikkeling

staat centraal

Alle kinderen hebben hun eigen talenten. Op dat inzicht baseren wij het leerproces binnen onze leefschool. Dankzij onze zorgvuldige begeleiding helpen we het reeds aanwezige talent uitgroeien tot iets waarvan de kinderen voor de rest van hun leven de vruchten plukken.

Daarbij gaan we eventuele moeilijkheden niet uit de weg. We pakken deze net samen aan door ze opnieuw vanuit het talent te benaderen. Zo krijgen de kinderen een extra boost, wetende dat ze altijd terug kunnen grijpen naar hun sterktes.

Leefschool Talentenkiem

5 ontwikkelingsstappen

In onze school stimuleren we alle kinderen om vooral zichzelf te zijn. Terwijl ze hun wereld verrijken met nieuwe indrukken en relaties, is het echter belangrijk om hen op de juiste manier te ondersteunen. Daarom begeleiden we hen volgens deze 5 ontwikkelingsstappen.

Warm

Positiviteit loopt als rode draad doorheen de aanpak van onze school. Iedereen zorgt voor elkaar en bouwt mee aan een open cultuur die veerkracht stimuleert.

Groen

De natuur is een belangrijke bron van rust en inspiratie. We benutten haar dan ook optimaal en met veel respect in het kader van ons onderwijsleerproces.

Zelfstandig

Om de kinderen te laten opgroeien tot verantwoordelijke burgers, bevorderen we onder meer hun zelfsturing en vermogen om probleemoplossend te werken.

Heb je jouw kind al ingeschreven voor de opvang?

GO! Leefschool Talentenkiem heeft een voor- en naschoolse opvang voor kinderen.

Waarom kozen zij voor
GO! Leefschool talentenkiem?

Gluur binnen in onze school

Klaar om jouw talent
te ontkiemen?