Een warm welkom

bij GO! Leefschool Talentenkiem

De filosofie achter onze naam

Talent

Binnen onze leefschool willen we de talenten centraal stellen en een plaats geven binnen het lesgeven. Ieder kind is ergens goed in.

Doordat ieder kind de kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen, zetten we ook maximaal in op onze pijler ‘zelfstandigheid’. Binnen begeleide momenten, maar ook autonoom, voorzien we voldoende werktijd om zelfstandig te gaan ondernemen en om te zorgen voor optimale input. De kinderen geven het onderwijsleerproces mee vorm door in het begin van een project interesses weer te geven. Door middel van vrijheid in geborgenheid garanderen we een optimale onderwijskwaliteit voor ieder kind.

Over Leefschool Talentenkiem
Over Leefschool Talentenkiem

Kiem

De kinderen planten in het begin van hun schoolloopbaan een ‘zaadje’

Dit zaadje komt tot kiemen en krijgt de kans om met vallen en opstaan uit te groeien tot een prachtige, unieke plant. Ieder kind is zich aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan bewust van waar hij/zij goed in is. Dit vergemakkelijkt de toekomstige studiekeuze en zorgt voor zelfzekerheid. Groeien en floreren staan centraal binnen de school. Dit proces is duidelijk terug te vinden in ons logo. Binnen onze school bieden we maatwerk en staat IEDER kind centraal.

Plantje in het logo

Elk blaadje van het plantje staat voor een ander talent. De kinderen groeien gedurende hun schoolloopbaan uit tot een prachtig stukje van de natuur waarbinnen zij zelf de blaadjes zullen inkleuren. Wij werken met het Talentenarchipel dat op een speelse en kleurrijke manier duidelijk maakt waar de talenten zich bevinden. Elk eiland heeft een eigen kleur en typeert bepaalde talenten.

Wat is onze visie?

GO! Leefschool Talentenkiem is een unieke leefschool met drie kernpijlers binnen de visie. Binnen onze Leefschool doorlopen we 5 stappen tot ontwikkeling:

Geborgenheid en veiligheid
Welbevinden – ALTIJD welkom – Formeel – Informeel – Basisvoorwaarde – Schoolgebouw = warme thuis – Ouderbetrokkenheid in leerproces – Vrijwilligers – Inlooptijd
Het WIJ-gevoel
Leren van elkaar – Leefgroepen – Verbondenheid – Klasdoorbrekend – Positief zelfbeeld – Praatrondes – Leerlingenraad – Gezamenlijke buitenruimtes – Buitenonderwijs
Kiezen
Exploratiedrang – Motivatie – Interesses – Democratisch – Zoektocht naar onderzoeksproject – Uitdaging – Toonmoment bij afsluiting onderzoek – HOOFD HART HANDEN – Weekplanning op eigen tempo en niveau
Ordenen en begrijpen
Zelfstandig leren – Probleemoplossend denken – Ontdekking – Ervaringen – Handelen binnen maatschappij – Verantwoordelijkheid
Ingrijpen in de eigen leef- en leeromgeving
Fundamenteel leren – Wereldgeoriënteerd – Filosoferen – Input van ieder kind – Zelfevaluatie – Blinkmomenten – Groeiproces

3 kernpijlers

Het onderwijsleerproces vertrekt steeds vanuit onze 3 kernpijlers:

Warme school
 • Zorgen voor positieve relaties met elkaar
 • Welbevinden en een positief zelfbeeld
 • Een open cultuur met plaats voor een luisterend oor
 • Veerkracht
 • Leren van en met elkaar

 

Concrete acties:

 • Talentenwerking via het Talentenarchipel (iedereen is ergens goed in)
 • Leeskwartier
 • Gezellige eetmomenten in leefklas
 • Peter-/meterschap
 • Ateliers/projectwerking
 • Kiemraad
 • Leefgroepen
 • ZEN-klas & ZEN-boxen
 • Inlooptijd
 • Leefportfolio
 • Leefcontacten (3 keer per jaar)
 • Informele momenten: koffiemoment voor onze ouders, klusjesdagen, vrijwilligerswerking, leefmoment (1 keer per jaar in oktober)
 • Herstelmuur
 • Werken met instructiegroepen
 • Leefgroet om de dag positief te starten
 • Talentenkiemlied
 • Intensieve werking rond emotie en gevoelens
 • Welbevinden staat centraal
Groene school
 • Respect voor de natuur (zorgzaamheid)
 • Openheid en duurzaamheid i.f.v. de natuur
 • Inspiratie en rust vinden in de natuur
 • De natuur optimaal benutten in het onderwijsleerproces
 • Experimenteren en exploreren binnen de natuur
 • Als burger één worden met de natuur

 

Concrete acties:

 • Onderzoeken
 • Wereldoriëntatie is ons uitgangspunt
 • Bosdag: werken en spelen in het bosje op het schooldomein
 • Samenwerking met instanties omtrent natuur (natuur buiten de schoolmuren)
 • Afvalvrije school: opruimdag (op vrijdag 30 min. opruimen om het schooldomein er netjes bij te laten liggen voor het weekend)
 • Tuinieren: kleine tuintjes (iedere klas 1 tuintje + gezamenlijke serre)
 • Composteren
 • Buitenles: ALLES kan buiten
 • Buitenklas/leefserre
 • Bewegen in de natuur
 • Dieren op school
 • Elke leefgroep draagt de naam van een bloem
Zelfstandigheid /
burgerschap
 • Zelfsturing en ondernemingszin bevorderen
 • Verantwoordelijkheid stimuleren
 • Probleemoplossend leren werken
 • Filosoferen
 • Zelfevaluatie

 

Concrete acties:

 • Werken met planningsdocumenten (weekplanning)
 • Zelfregulatie via 3-sporenbeleid
 • Talenteneilanden – kleuters
 • Talentenwinkel – lager
 • Gedeelde verantwoordelijkheid voor school
 • Ondernemerschap – burgerzin: deelname aan activiteiten in de buurt, stad, maatschappij, …
 • Ondernemerschap: initiatieven nemen binnen projecten
 • Eigen input via startkring, onderzoeken en evaluatie
 • Miniondernemingen
 • Samenwerking Vlajo 

Hoe draagt de leeromgeving bij tot de onderwijsleerpraktijk?

Naast de kennis vanuit onze leerkrachten, kinderen, ouders en externen, zijn ook onze materialen en omgeving een belangrijke factor om tot succesvol leren te komen. Graag zetten wij in op het onderwijs van de toekomst en bieden wij ieder kind een unieke ervaring aan binnen onze infrastructuur. Deze maakt het mogelijk om instructie, zelfstandig werk, onderzoeken, samenwerken, tonen wat hij/zij kan, … met elkaar te verbinden.

De klaslokalen worden één met de natuur door gebruik te maken van natuurlijke materialen, veel licht en transparantie doorheen het gebouw. Door te werken met mobiel meubilair en wanden, creëren we telkens een nieuw gegeven, afgestemd op de noden van de kinderen. Hier is oog voor iedereen door rekening te houden met neutrale ruimtes, maar ook voor de nodige beweging, gezelligheid en uitdagende materialen te zorgen die ieder kind zullen prikkelen.

Graag brengen we voor de kinderen de nodige structuur in hun leren door de ruimtes in de leefgroepen te duiden en benoemen. Op deze manier weet iedereen duidelijk wat van hem/haar verwacht wordt.

Onze school biedt een tweede thuis voor ieder kind. Daarom vatten wij de klaslokalen zo op dat ze alles hebben wat er in een ‘huis’ aanwezig is.

De Berg

Deze kleine ruimte kan afgescheiden worden met glazen wanden en is terug te vinden in iedere leefgroep. Op deze manier kunnen wij een duidelijk overzicht behouden. We hanteren hier een eerder frontale opstelling van meubilair, omdat de instructie van de leerkracht hier cruciaal is. We leggen hier opdrachten uit en dragen de nodige leerstof al een stukje over. Didactische materialen zoals een smartboard, wandplaten, … krijgen hier een plekje om de theoretische kaders te ondersteunen.

Watering-hole

Binnen onze leefschool krijgt een klasdoorbrekende werking een belangrijke plaats. In deze ruimte komen onze leerlingen op een gezamenlijke manier tot leren. Genieten van de wijsheid en kennis van elkaar is hier de beleving. We voorzien als school één ruimte voor de kleuters en één ruimte voor het lager onderwijs. Naast deze ruimtes is het een bewuste keuze om ook hier de kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar op bepaalde momenten met elkaar te vermengen. Leren van elkaar, kennis delen!

Het Kampvuur

Ontdek hier het hart van onze school! Warmte, genegenheid, empathie en een groepsgevoel worden hier ten volle gestimuleerd. Elke leefgroep beschikt over zijn eigen kampvuur met prachtige kringen, waar gezelligheid prioritair is. Tijdskaders, kalenders, gesprekken, filosoferen, … krijgen hier een plekje. Ieder kind krijgt zijn/haar plek in deze vlot bereikbare en vertrouwelijke ruimte. Communicatie is hier de sleutel tot leren.

Beweging

Bewegen doet ook leren! Met mobiel meubilair creëren we overal in de leefgroepen plekken waar bewegen mogelijk is. Bewegend leren zorgt voor stimulatie en motivatie van de kinderen om leerstof gemakkelijker op te nemen. Zowel klassikaal als tijdens het gedifferentieerd werken, draagt bewegen bij aan de ontwikkeling van de leerlingen.

De Grot

Deze stille werkruimte is prikkelvrij ingericht. Kinderen kunnen hier aan de slag binnen individuele werkplekken die divers zijn ingericht. Heeft je kind nood aan een aparte tafel, een zitbal met werktafel of een staantafel om aan te werken? Hier is het allemaal mogelijk! Onze pijler ‘zelfstandigheid’ komt hier maximaal naar voren.

Naast individuele werkplekken komt ook het warme karakter van de school hier naar boven. Dit is de plek voor snoezelen en gezellige momenten. Waar de aandacht bij de kleuters net een beetje op snoezelen ligt, maken we in het lager onderwijs gebruik van knusse hoekjes die verbondenheid stimuleren.

Een informatiecentrum binnen deze plek geeft de kinderen een schat aan info om aan de slag te gaan met hun onderzoeksprojecten. In onze school planten wij op elke verdieping één grot in waar de leefgroepen gebruik van maken. Deze worden telkens ingericht naar het niveau van elke groep.

Hands-on

Al doende leren wij! Het labo van onze school voorziet ruimte voor elke vorm van praktijk. Zowel voor de kleuters als voor onze leerlingen van het lager onderwijs, is er een labo aanwezig met materialen op maat. Onderzoeksprojecten worden hier gestimuleerd en ondersteund. Elk ontwikkelingsdomein wordt hier onder de loep genomen, projecten groeien en bloeien vanuit de opgedane ervaringen. Ieder talent vindt in deze ruimte zijn plaats en maakt van elk kind een professional op zijn/haar niveau.

Klaar om jouw talent
te ontkiemen?