Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die BS Maasland, met maatschappelijke zetel te Brammerstraatje 12 3650 Dilsen-Stokkem (KBO BE 0425.686.082) (hierna “BS Maasland” of “wij” of “ons”) verzamelt o.m. via www.bsmaasland.be (hierna “Website”) en (ii) op het gebruik ervan voor de uitvoering van de dienstverlening door BS Maasland en/of (iii) (gepersonaliseerde) marketing toepassingen door BS Maasland.

BS Maasland vindt het garanderen van uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil BS Maasland de betrokkene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (hierna “u” of “je”) in detail informeren over die verwerking en de bijhorende rechten door BS Maasland.

1. Aanvaarding van de Privacyverklaring

Bij het invullen van formulieren op de website worden uw persoonsgegevens bijgehouden door BS Maasland. Deze Privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld bij het invullen van het formulier en dien je uitdrukkelijk te aanvaarden. We raden je aan deze Privacyverklaring grondig te lezen. Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je deze stellen op het bovenstaand adres of per e-mail op secretariaat@bsmaasland.be.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BS Maasland, dit is een school (katholiek buitengewoon onderwijs) met als hoofdactiviteit vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs.

U kan ons steeds bereiken per e-mail op secretariaat@bsmaasland.be of per telefoon op 089 56 96 85.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bij een bezoek aan de Website verzamelen wij uw technische informatie. Hieronder wordt voornamelijk verstaan uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag.

Bij het bezoeken van de website verzamelen wij uw identiteitsgegevens.

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  • Technische informatie via cookies; Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij via cookies de voormelde technische informatie (zie punt 3).
  • Uw identiteitsgegevens via het contactformulier.

5. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

De verwerking van persoonsgegevens past in ons beleid om de best mogelijke service te bieden. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor:

1. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en/of per post

Uw e-mail adres en post-adres wordt door BS Maasland gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven actuele aanbiedingen, specifieke acties, events en informatie.

2. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

BS Maasland streeft ernaar om de Website en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat BS Maasland statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. BS Maasland kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

3. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;

BS Maasland gaat graag via het web en de (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de Website en social media over producten en/of diensten.

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. BS Maasland volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. BS Maasland volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. BS Maasland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

4. Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de supportdesk van BS Maasland, omdat je vragen of klachten hebt, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan.

BS Maasland kan jou vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

6. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (Rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Tevens is het in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

Uw persoonsgegevens mogen wij eveneens verwerken om u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen:

– Indien u zich hebt ingeschreven voor de BS Maasland nieuwsbrief en ons de toestemming heeft gegeven om u nieuwsbrieven te versturen. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelaar van onze website, de drukker van gepersonaliseerde uitnodigingen, … Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

BS Maasland zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

7. Toegang tot en aanpassing van persoonsgegevens

Als je wilt weten welke persoonsgegevens BS Maasland van jou verzamelt en gebruikt, kun je BS Maasland vragen om hiervan een overzicht te sturen.

BS Maasland zal je dan wel verzoeken een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via secretariaat@bsmaasland.be

BS Maasland zal binnen twee (2) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. BS Maasland zal ook binnen twee (2) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te mailen naar secretariaat@bsmaasland.be

8. Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be